a

Ræk 3 på Hovden - Golfstrømmen har gått på land

Det varme kjærtegnet fra Mexico bringer med seg så mangt. På Andenes og Stø, i Hovden og på yttersida av Hadseløya er noe av dette tatt på land og benyttet til installasjonskunst. RÆK-prosjektene kom til som en del av Kulturløft Golfstrømmen, og det begynte på Andenes i 2001.

Kunstinstallasjon på Hovden i Bø i Vesterålen.  Sammen med ni meter langt drivtømmer og en to meter høy basaltsøyle fra Island har kunstneren Harald Oredam og gode hjelpere laget kunstinstallasjonen Ræk 3.

   !
   9
   N
   1
   2