a

Ræk 1 på Andenes - Golfstrømmen har gått på land

Det varme kjærtegnet fra Mexico bringer med seg så mangt. På Andenes og Stø, i Hovden og på yttersida av Hadseløya er noe av dette tatt på land og benyttet til installasjonskunst. RÆK-prosjektene kom til som en del av Kulturløft Golfstrømmen, og det begynte på Andenes i 2001.

Trafokiosk på parkeringsplass ved Hisnakul, Andenes.

Ræk-prosjektene kom til som en del av Kulturløft Golfstrømmen, og det begynte på Andenes i 2001. Kunstskolen der gjennomførte prosjektet
sammen med kunstnerne Bent Aune og Ingrid Larssen.

Ting og tang fra fjæra ble plassert på en trafokiosk i havneområdet, malt i blått og påført ord og setninger.

   !
   9
   N
   1
   2