a

  Ræk 1 på Andenes - Golfstrømmen har gått på land

  Det varme kjærtegnet fra Mexico bringer med seg så mangt. På Andenes og Stø, i Hovden og på yttersida av Hadseløya er noe av dette tatt på land og benyttet til installasjonskunst. RÆK-prosjektene kom til som en del av Kulturløft Golfstrømmen, og det begynte på Andenes i 2001.

  Trafokiosk på parkeringsplass ved Hisnakul, Andenes.

  Ræk-prosjektene kom til som en del av Kulturløft Golfstrømmen, og det begynte på Andenes i 2001. Kunstskolen der gjennomførte prosjektet
  sammen med kunstnerne Bent Aune og Ingrid Larssen.

  Ting og tang fra fjæra ble plassert på en trafokiosk i havneområdet, malt i blått og påført ord og setninger.

    !
    9
    N
    1
    2