a

Øymuseet - Skulpturlandskap Nordland

«Kunst finner sted» er et motto for Skulpturlandskap Nordland. I Vesterålen finner kunsten sted ved havet. Alle skulpturene her ligger ved sjøen eller spiller på de marine motiver. På Andenes er «Øymuseet» en samling gjenstander funnet i fjæra.

Øymuseet huser en samling av gjenstander kunstneren fant på Andøya i august 1992. Samlingen blir stilt ut i en gammel garasje ved Polarmuseet på Andenes.

Øymuseet er slett ikke noe vanlig museum med nøyaktig dokumenterte historiske perioder og geografiske områder. I stedet for vitenskapelige kriterier er valget av objekter estetisk begrunnet ut fra deres skjønnhet og det overraskende ved dem. Installeringen av gjenstandene er også gjort med skjønnheten som rettesnor. Øymuseet er en del av prosjektet Skulpturlandsskap Nordland.

Raffael Rheinsbergs kunst er blitt beskrevet som en «hverdagens arkeologi». Han viser oss de tingene vi bruker i arbeid og fritid, og holder dermed opp et speil som forteller oss hvordan vi lever.

Åpent: For åpningstider, se «Kunstnere og gallerier i Vesterålen» på menylinja.
Øymuseet er daglig åpent om sommeren.

   !
   9
   N
   1
   2