• Langenes kirke
  Vesterålen reiseliv
 • Øksnes kirke
  Nornet

Kirker i Øksnes

Øksnes kommune har 4 kirker. To korskirker, ei langkirke og en vifteformet i betong og limtrekontroksjon.
Alsvåg kirke:

Langkirke i tre, bygd 1923 som bedehus. Omgjort i 1949 som kirke. Altertavle: Gebart fra Tromsø, 1923. Plass til 300 mennesker. Minnebauta over falne under siste krig finnes ved kirken.

Langenes kirke:

Korskirke i tømmer, ukjent byggeår, påbygninger 1748-96. Altertavle: "Jesus på korset" Gottfried Ezekiel 1758. Kirka er, ved siden av Øksnes kirke, den eldste bevarte kirka i Vesterålen. En kirkebok fra 1600-tallet daterer den tilbake til tidlig på 1500-tallet. Langenes kirke ble tidlig på 1700-tallet ombygd til en korskirke i laftet tømmer, hva som var før det vites ikke. Det at Kirken ble bygd allerede på 1500-tallet viser at Langenesværet tidlig var et religiøst senter for fiskere som kom i land på Langenes og for de fastboende. Til tross for det intime preget var det i sin tid plass til 170 mennesker.

I dag tillates ikke det av blant annet brannvernhensyn. Kirken er også kjent utad for det gamle fine interiøret. Det meste av interiøret er gitt som gaver til kirken fra velstående prester eller oppsittere i været. Og når slike gaver ble donert, ble det ikke lagt skjul på hvem giverne var. Deres inskripsjoner er tydelig synlig, enten det gjelder lysekroner, lysestaker, vegglampetter, altertavle, disken til altertavla, nye vinduer, messehagelen, eller til og med prekestolen. I de fleste tilfeller gav giverne av sin overflod, men noen av gavene ble gitt under klare forutsetninger. Blant annet kunne dette gjelde løfte om gratis begravelse på angitt plass på kirkegården. Noe av det originale interiøret har i de senere tider blitt fjernet fra kirka, enten gitt til andre kirker eller til Tromsø museum.


På bergknausen ovenfor kirken er det reist en bauta til minne om fiskere som har kommet bort på havet. Bautaen ble reist i juli 1944.

Myre kirke:

Vifteformet i betong og limtrekonstruksjoner, bygd 1979. Altertavle: "Apostelsymboler", Asbjørn Hagerup og Kamme Greiff, 1979. Ved kirken er det reist et monument kalt "Portal", et minnesmerke over fiskere omkommet på havet. Det er kunstneren Gunn Harbitz som har laget denne 3,3 meter høye granittskulpturen.

Øksnes kirke:

Øksnes: Korskirke i tømmer, 1700-tallet. Altertavle: "Frelseren i Getsemane". Kirka finner du på Øksnes ute på Skogsøya i Øksnes Vestbygd. Hit går det hurtigbåt fra Myre.

   !
   9
   N
   1
   2