• Vesterålen turlag

Strandheia & Kvalsauktinden

Fra toppen (647 moh) av Strandheia i Sortland har du flott utsikt over hav og fjell og bebyggelse i tre himmelretninger.

STRANDHEIA
Ta av fra Rv 85 ved krysset til Osvolldalen (skiltet), ca 5 km sør for Sortlandbrua. Følg grusvei fram til utkjøringa på venstre side et stykke før trafo-stasjonen. Det er lov å parkere på denne utkjøringa, skiltet Strandheia ved starten av skogsveien. Følg så skogsvei fram til 260 moh, kryss bekken og følg deretter synlig, god sti helt til topps. Det er skiltet flere steder på tur opp. Fra toppen (647 moh) har du flott utsikt over hav og fjell og bebyggelse i tre himmelretninger. Retur samme vei.

Avstander: Strandheia ca 8 km. Strandheia og Kvalsauktinden i ett tur/retur: ca 13 km.

Tid: Strandheia 3-5 timer. Strandheia og Kvalsauktinden i ett 5-8 timer.

KVALSAUKTINDEN
Fra Strandheia kan du fortsette videre mot Kvalsauktinden, en ganske luftig og sprek tur. Følg stien østover fra Strandheia videre langs ryggen ned mot dalbunnen fram til høyde 500. Her går du forbi et par små kulper før stigninga tar til igjen mot nordøst, på tydelig sti til toppen av Kvalsauktinden (767 moh).

Retur samme vei, eller alternativt: gå videre østover langs Kvalsauktindens luftige rygg med nedstigning mot høyde 580 og ned langs Storelvdalen. Dette alternativet er noe ulendt og bratt, men gir mulighet til å oppleve Osvolldalen, med et av Vesterålens gode fiske- og badevatn, tilrettelagt for ferdsel med rullestol og barnevogn. Det er også badehus ved sandstranden og elvas innløp til vatnet. Fiskekort fås kjøpt på Esso i Siger-fjord. Osvolldalen har for øvrig ei interessant historie om bosetting fra 1800-tallet – nærmere beskrevet i artikkelsamlingen «Møte med Vesterålen».

   !
   9
   N
   1
   2